Usługi

– mapy do celów sądowych

– mapy do podziałów nieruchomości

– mapy do projektów

– uzgodnienia projektów w ZUDP

– rozgraniczenia i ustalenia granic nieruchomości

– wytyczenia w terenie granic działek, obiektów budowlanych, infrastruktury

– wytyczenie oraz przecinka granic działek leśnych

– geodezyjna inwentaryzacja podwykonawcza budynków, przyłączy oraz innej infrastruktury

– geodezyjna obsługa inwestycji

– porady prawne w zakresie geodezji oraz obrotu nieruchomościami

– inne prace na zlecenie